Opšti  deo

Početak Naredna


Učinci
Troškovi
Izbor mašina
Raspoloživost

 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Opšti deo

U ovom delu GRAMAK-a opisani su principi i standardne procedure proračuna koje se koriste prilikom korišćenja građevinskih mašina.

Prvo, razmotreni su principi i metodi proračuna učinaka rada građevinskih mašina.

Drugo, prikazano je kako se proračunavaju očekivani troškovi korišćenja mašina i prodajne cene rada mašina.

Treće, objašnjeno je kako se vrši izbor mašina koje će biti korišćene za obavljane potrebnih radova.

Četvrto, analizirana je raspoloživost pojedinačnih mašina i sistema mašina angažovanih na istom poslu.

U sva četiri dela, data su objašnjenja koja nisu vezana za konkretne mašine. Samo u primerima i prilikom navođenja izuzetaka pominju se konkretne mašine. Ukoliko vas zanima da proverite kako se navedeni principi i metodi proračuna primenjuju na konkretne mašine, pogledajte deo GRAMAK-a koje se odnosi na podelu građevinske mehanizacije.

 

Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu