Grejder u akciji

Predhodna Početak Gore Naredna


 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Podela masina po vrsti rada

 

Na slikama je prikazan grejder u radu angažovan na različitim operacijama.

  • Razastiranje materijala na pravcu

Razastiranje
  • Izrada kosina
Izrada kosina
  • Razastiranje materijala u krivini
Razastiranje materijala u krivini

 


Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu