Proizvodnja i prerada materijala

Predhodna Početak Gore


 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Podela mašina

U mašine za proizvodnju i preradu građevinskih materijala spadaju:

  • mašine za preradu kamena i šljunka

  • mašine za izradu i obradu betona

  • mašine za preradu armature

  • mašine za preradu i obradu drveta

 

Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu