Konstrukcija

Početak Gore Naredna


 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Podela masina po vrsti rada

Po svojoj konstrukciji kompresori se dele na:

Bez obzira na tip kompresori mogu raditi kao:

  • jednostepeni (komprimuje vazduh u samo jednom kraju cilindra)

  • dvostepeni (komprimuje vazduh u oba kraja cilindra).


Klipni kompresori

Klipni kompresori su mašine za proizvodnju sabijenog vazduha kod kojih se sabijanje vrši u cilindru pomoću klipa. Klip može komprimovati vazduh dok se kreće u jednom ili oba pravca. U prvom slučaju definiše se kao jednostepeni, dok se u drugom slučaju naziva dvostepeni. Klipni kompresori mogu imati jedan ili više cilindara. Mogu biti pokretni ili stacionarni.

Rotacioni kompresori

Princip rada rotacionih kompresora je u tome, da pomoću sistema lamela, koje deluje kao zatvarači, obrtanjem rotora sabijaju vazduh. Rotor se nalazi u cilindru u kome se vrši sabijanje vazduha, i u odnosu na njega je ekscentrično postavljen.

Rotacioni kompresori pružaju nekoliko prednosti u poređenu sa klipnim kompresorima, kao što su kompaktnost, manja težina, uniforman protok, različiti izlazi, bezbedno rukovanje i dug vek trajanja.

Spiralni kompresori

Radni elementi spiralnog kompresora su dva helikoidna rotora, koji se međusobno zahvataju. U njihovom međuprostoru vrši se sabijanje vazduha.  Pogonski "muški" rotor ima četiri lopatice i obrće se 50 %  brže od enskog" rotora sa šest žljebova. Kako vazduh uđe i prolazi kroz kompresor, on se komprimuje u prostoru između žljebova. Otvori za ulaz i izlaz vazduha na krajevima rotora automatski se otvaraju i zatvaraju za vreme rada kompresora.

Ovi kompresori su proizvode u relativno širokom opsegu kapaciteta, sa jednoetapnom ili višeetapnom kompresijom i sa rotorima koji funkcionišu bez podmazivanja ili sa uljnim podmazivanjem.

U poređenju sa ostalim tipovima kompresora, nude više prednosti kao npr.:

  • tihi rad koji zadovoljava zakonska ograničenja za buku, sa ili bez gubitaka na izlazu
  • mali broj pokretnih delova, sa minimalnim mehaničkim habanjem i neznatnim zahtevima za održavanjem
  • automatska kontrola koja reguliše brzinu rada tako da se na izlazu dobija zahtevani pritisak
  • sa neznatnom ili bez pulsacije u protoku vazduha i zbog toga smanjenim vibracijama

 

 

Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu