Mašine za radove u steni

Predhodna Početak Gore Naredna


Bušenje stena
Eksploziv
Kompresori
Utovar i transport
Ventilacija

 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Podela masina po vrsti rada

Po mestu odvijanja, radovi u steni se mogu biti:

  • nadzemni (spoljni radovi) i
  • podzemni (tunelski radovi).

Nadzemni i podzemni radovi u steni obuhvataju:

  • Bušenje stena i odvaljivanja stenskog materijala sa ili bez upotrebe eksploziva. Eksploziv se ne upotrebljava ukoliko se želi izbeći rastresanje podloge.
  • Proizvodnju komprimovanog vazduha kompresorima. Zbog specifičnosti radova, skoro isključivo se primenjuje pogon na komprimovani vazduh, dok su električni i dizel pogon veoma retko u upotrebi. Iako je pogon na komprimovani vazduh skuplji koristi se zbog veće bezbednosti, lakše raspodele, veće elastičnosti i mogućnosti obogaćivanja vazduha neiskorišćenim kiseonikom.

Dodatno se kod podzemnih radova, zbog specifičnosti uslova rada, koriste posebne

Takođe, kod podzemnih radova moraju se obezbediti

 

 

Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu