Mašine za zbijanje tla

Predhodna Početak Gore Naredna


Primena
Učinak masina
Statičko dejstvo
Dinamičko dejstvo

 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Podela masina po vrsti rada

wpe1.jpg (41286 bytes)

 

Zbijanje tla ima dvostruki cilj:

 • povećanje nosivosti prirodnog tla ili nasutih slojeva
 • skratiti vreme sleganja nasutih slojeva

Tlo se može zbijati

 • valjanjem - pri čemu se dejstvo zbijanja ograničava uglavnom na samu površinu tla
 • sabijanjem - čime se deluje i na dublje slojeve tla.

Sabijanjem se smanjuje zapremina tla koje se sabija i to na račun vazduha i vode. Kod koherentnog tla (pesak, šljunak...) nije veliki problem istisnuti vodu dok je kod koherentnih tla (glina, ilovača...) istiskivanjue vode dug proces i obavlja se tokom konsolidacije. Efekat sabijanja tla zavisi osim o sredstvima za sabijanje tla i od granulometrijskog sastava tla, oblika i veličini čestica tla i od količine vode u tlu.

Vrednost mašina za zbijanje tla ceni se i upoređuje prema energiji zbijanja koji troše za dobijanje 1m3 definitivno zbijenog tla. Odlučujuću ulogu pri tome igra optimalna vlažnost nabijenog tla i debljina sloja.

Mašine za zbijanje tla, generalno se mogu podeliti na:

Izbor mašina za zbijanje tla zavisi od mnogo parametara od kojih su najznačajniji vozni park firme, vrsta tla, vlažnost tla, angažovanost mašina i drugo. U narednoj tabeli dati su predlozi za angažovanje mašina prema vrstama tla:

Vrsta tla Redosled mašina za sabijanje prema povoljnosti Optimalna vlažnost (%)
granulirani materijal
 1. vibracioni valjak
 2. pneumatski valjak
 3. glatki valjak
7 - 15%
granulirani materijal sa zemljom
 1. vibracioni valjak
 2. pneumatski valjak
 3. glatki valjak
9 - 18%
fini čisti pesak
 1. pneumatski valjak
 2. glatki valjak
9 - 15
prašina
 1. jež
 2. pneumatski valjak
 3. glatki valjak
10 - 20
elastična prašina
 1. jež
 2. vibracioni valjak
 3. pneumatski valjak
 4. glatki valjak
10 - 35
prašinasta glina ilovača
 1. jež
 2. pneumatski valjak
 3. glatki valjak
10 - 30
elastična prašinasta glina, glina
 1. jež
 2. vibracioni valjak
 3. pneumatski valjak
 4. glatki valjak
20 - 35

15 - 35

 

Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu