Aleksandar Varnavski, direktor kompanije Termoelektrana-toplana Pan?evo, i Ji Ksiaorong, predsednik holdinga Shanghai electric group, potpisali su ugovor o izgradnji pan?eva?ke termoelektrane vredne 180 miliona EUR.

Velika rekonstrukcija Muzeja grada Beograda (bivša Nova vojna akademija) u Resavskoj 40b, na uglu Resavske i Nemanjine, privremeno je - odložena. 

Naime, na tender za Izradu urbanisti?kog projekta sa razradom Idejnog rešenja za rekonstrukciju i dogradnju objekta u Resavskoj 40b i prenamenu u Muzej grada Beograda, pristigla je samo jedna ponuda, i to od strane firme “Energoprojekt urbanizam i arhitektura”, koja je od strane nadležnih ocenjena kao - neprihvatljiva.

Reforma izdavanja gra?evinskih dozvola kroz novi Zakon o planiranju i izgradnji, usvojenim u decembru 2014. godine, pojednostavila je administrativne procedure, skratila vreme potrebno za dobijanje gra?evinskih dozvola i smanjila troškove investitorima. Zakon je uklonio zna?ajne prepreke bržem razvoju gra?evinske industrije u Srbiji, obezbedio preduslove za njen brži rast, kao i za brži razvoj naše ekonomije.

Nadovezuju?i se na veliki uspeh prošlogodišnjeg poslovnog foruma „Italy-Serbia: Business Links - Local Infrastructure”, održanog u Beogradu u organizaciji Konfindustrije Srbija, Asolombarde (asocijacija italijanskih kompanije na teritoriji italijanske regije Lombardija), BET-a i EuBuild-a, koji je okupio 35 italijanskih kompanija i 22 lokalne samouprave, nakon kojeg su italijanske kompanije pokazale izuzetnu zainteresovanost za infrastrukturne projekte u Srbiji, u Milanu je ju?e nastavljeno sa aktivnostiima posve?enim promociji potencijala za saradnju u oblasti energetike, životne sredine i infrastrukture. 

U sklopu rekonstrukcije deonice pruge Rasputnica G - Rakovica - Resnik, po?ela je izgradnja pothodnika u Ulici Aleksandra Vojinovi?a, u neposrednoj blizini železni?ke stanice Resnik, saopšteno je iz opštine Rakovica, a prenosi Beoinfo. Navedena deonica je deo pruge Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo.
 
Pothodnik ?e prolaziti ispod devet koloseka i poveza?e deo Resnika koji se nalazi iza pruge sa ostatkom naselja. Na taj na?in reši?e se veliki bezbednosni problem, imaju?i u vidu da je prelaz preko koloseka bio jedini na?in da gra?ani do?u do ostatka naselja. Izgradnjom pothodnika, opština Rakovica ?e održati obe?anje dato gra?anima Resnika i omogu?iti im bezbedan prelaz preko, odnosno ispod pruge.

Narodna banka Srbije donela je novu Odluku o sadržaju, rokovima i na?inu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbe?enim hipotekom, piše na sajtu NBS.

Ovom odlukom, piše na sajtu, koja je doneta na osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, utvr?eno je da licencirani procenitelji mogu ostvariti uvid u bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbe?enim hipotekom, a koju vodi NBS.

Designed by YU-Build