Finale ?etvrtog po redu nacionalnog takmi?enja u upravljanju projektima "Project Management Championship 2018", održano je u prostorijama Istraživa?ko-razvojnog centra FON-a, a pobednici su studenti Gra?evinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Abel Duran, Jana Puzderliski i Modrini? Marko.

Oni ?e predstavljati Srbiju na ?etvrtom internacionalnom takmi?enju iz upravljanja projektima (International Project Management Championship 2018), koje ?e ove godine, zahvaljuju?i prošlogodišnjoj pobedi studenata FON na svetskom takmi?enju biti održano od 1. do 3. juna u Beogradu.

JKP „Beograd-put” po?elo je danas sa izvo?enjem radova u Bulevaru kneza Aleksandra Kara?or?evi?a, na delu od kružnog toka u Ulici neznanog junaka do Ulice Mihaila Avramovi?a, rekao je gradski menadžer Goran Vesi?.

Ministarka gra?evinarstva Zorana Mihajlovi? potpisala je danas sa kineskom kompanijom CCCC (?ajna komjunikejšen konstrakšen kompani) Memorandum o saradnji na projektu Beograd – Južni Jadran za deonicu Požega – Boljare.

Požega-Boljare je poslednja neugovorena deonica autoputa E-763 na teritoriji Srbije. Cilj Memoranduma je ubrzavanje realizacije projekta izgradnje auto-puta.

U Srbiji se sredinom marta ove godine radilo na 24.716 aktivnih gradilišta, što je oko 4.000 gradilišta više nego u 2017. godini, pokazuju najnoviji podaci iz Sistema za podnošenje elektronskih prijava (CEOP), koji vodi Agencija za privredne registre. 

Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je poziv za dostavljanje ponuda za izradu projekta ure?enja Kara?or?eve i Savske ulice.

Poziv važi i za ure?enje Savskog trga, izjavio je gradski menadžer Goran Vesi?.

Designed by YU-Build