Grad Kragujevac predstavio je u Kini, na sajmu Put svile u Sianu, svoje potencijale i nameru da privu?e investitore i to projektom Kapija Evrope (Gate of Europe), prenosi portal Ritam grada.
 
U okviru projekta Industrijski park Phoenix, Kragujevac želi da razvija industrijsku zonu, kroz izgradnju infrastrukture, proizvodnih objekata i dovo?enje investitora koji bi u tim objektima pokretali industrijsku proizvodnju.

Do nedavno ruglo Beograda, Kara?or?eva ulica, dobila je potpuno novi izgled. Završena je obnova devet fasada na zgradama koja je po?ela u oktobru prošle godine, tako je ovaj deo popularnog kruga dvojke zasijao.

Gradski menadžer Goran Vesi? izjavio je danas da su investitori koji ?e graditi kineski kulturni centar u Beogradu uplatili u gradski budžet naknadu za gra?evinsko zemljište u iznosu od 417 miliona dinara i da ?e danas dobiti gra?evinsku dozvolu.

Ministarstvo održivog razvoja Crne Gore izdalo je gra?evinsku dozvolu za izgradnju poddeonice koju ?ini most Podovi sa pripadaju?im delovima otvorene trase.

Ovaj most nalazi se na deonici autoputa od Smokovca do Mateševa.

Proizvodno-montažno preduze?e Jedinstvo iz Sevojna zabeležilo je snažan rast poslovanja u protekloj poslovnoj godini, kome je doprinela i konsolidacija novog zavisnog preduze?a Novi Pazar put.
 
Jedinstvo je u prošloj godini zabeležilo poslovni prihod od nepunih šest milijardi dinara (rast od 31,2%), dok je poslovna dobit sko?ila 2,5 puta, na 501,6 miliona dinara. Konsolidovana neto dobit dostigla je 409,2 miliona dinara i bila je 4,2 puta ve?a u odnosu na godinu pre.

 
Izgradnja postrojenja za pre?iš?avanje otpadnih voda u naselju Obudovica na Zlatiboru po?e?e u julu, potvrdili su za naš portal u opštini ?ajetina. Eksproprijacija terena je po?ela, i u toku je i izrada Projekta za gra?evinsku dozvolu, nakon ?ega konzorcijum koji je dobio posao na tenderu (?ine ga slovena?ka kompanija Hidroinženiring, Beohidro iz Beograda i uži?ko Jedinstvo) može da po?ne gra?evinske radove. Oni bi trebalo da budu završeni do kraja gra?evinske sezone, kako bi ostali radovi mogli da budu nastavljeni u zatvorenom prostoru.

Designed by YU-Build