Na izvorištu Vi? bare u Obrenovcu u toku su radovi na sanaciji i rekonstrukciji reni-bunara RB1. Posao obuhvata ugradnju šest horizontalnih drenova od prohrom ?elika ukupne dužine 341 metar, ?ime ?e se pove?ati izdašnost bunara i dobiti ve?e koli?ine vode za dalju preradu, piše Beoinfo.
 
Grad Beograd ?e u nedostaju?u infrastrukturu, kada je vodovod i kanalizacija u Obrenovcu u pitanju, ukupno uložiti 2,5 mil EUR. Za 29 godina, ovaj reni-bunar je renoviran ?etiri puta, ali je sada ponovo u situaciji da je potrebna totalna rekonstrukcija – rekao je prilikom obilaska gradilišta gradski menadžer Goran Vesi?.


Belgrade Waterfront objavljuje po?etak radova na temelima BW Galerije, koja ?e uskoro postati najve?i tržni centar u regionu. Glavni radovi su planirani za jun, a završetak je predvi?en za 2020.

 “Sa BW Galerijom otvaramo i novu eru maloprodaje u Srbiji. Ovo ?e biti jedna od centralnih ta?aka Belgrade Waterfronta, koja ?e doneti novi koncept kupovine, gastronomije i zabave, uz brojne pogodnosti i atrakcije na jednom mestu. Za tržni centar ve? su zainteresovani neki od vode?ih svetskih brendova, od kojih mnogi prvi put dolaze u Srbiju”, rekao je Nikola Nedeljkovi?, generalni direktor Belgrade Waterfronta. 

 
 Novi Zakon o stanovanju uvodi mnogobrojne novine u oblasti upravljanja i održavanja stambenih zgrada, a osnovni cilj Ministarstva gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture prilikom donošenja ovog pravog akta bio je uvo?enje reda u stambenu oblast.

- Prema ovom zakonu, vlasnici objekata imaju obavezu da održavaju zgradu tako da od nje ne nastane opasnost po život i zdravlje ljudi, bilo stanara i korisnika ili tre?ih lica ili bilo kakva druga šteta - kažu za eKapiju u Ministarstvu gra?evinarstva.

 
Nepravedno zapostavljen lokalitet u beogradskoj opštini Voždovac danas dobija novi izgled zahvaljuju?i izgradnji prvog kondominijuma Voždove kapije. Bogata istorija sa jedne strane i moderan duh sa druge, ?ine ovu opštinu jedinstvenim centrom urbanog života.
 
Nova izraelska investicija u stambeno-poslovni kompleks na Voždovcu, ukupnog obima 170 mil EUR, promoviše savremen i jedinstven koncept života u gradu.

 
Green Heart, projekat specifi?nog i potpuno jedinstvenog arhitektonskog rešenja, ima nameru da prirodu vrati ljudima i poslovni prostor u?ini humanijim i prijatnijim za boravak.
 
Zeleno okruženje i ose?aj da ste u parku bar na 30 minuta tokom pauze za ru?ak, u?ini?e da svaki radni dan pro?e sa manje stresa, više osmeha i sa odli?nim rezultatima.
 
Green Heart ?e biti izgra?en u Bulevaru Milutina Milankovi?a u Beogradu, gde se danas nalazizgrada GTC SQUARE. Rekonstrukcijom postoje?eg objekta i izgradnjom tri nova stvori?e se zelena oaza u kojoj ?e poslovni prostor imati terase na svakom spratu, sa pogledom na park unutar kompleksa.

 
Kompanija Lafarge u Srbiji posluje od 2002. godine i vode?i je proizvo?a? gra?evinskih materijala, cementa, betona i agregata. Deo je Lafarge Holcim Grupe, koja je svetski lider u ovoj oblasti i kao takav ima mogu?nosti ali i obavezu da postavlja standarde zasnovane na održivim principima kao i da razvija nove ideje i rešenja, kao odgovor na zahteve tržišta. Jedan takav novi program je i Lafarge Ku?e, ?ime je kompanija najavila ulazak u novi segment tržišta.

Designed by YU-Build