Belgrade Waterfront objavljuje po?etak radova na temelima BW Galerije, koja ?e uskoro postati najve?i tržni centar u regionu. Glavni radovi su planirani za jun, a završetak je predvi?en za 2020.

 “Sa BW Galerijom otvaramo i novu eru maloprodaje u Srbiji. Ovo ?e biti jedna od centralnih ta?aka Belgrade Waterfronta, koja ?e doneti novi koncept kupovine, gastronomije i zabave, uz brojne pogodnosti i atrakcije na jednom mestu. Za tržni centar ve? su zainteresovani neki od vode?ih svetskih brendova, od kojih mnogi prvi put dolaze u Srbiju”, rekao je Nikola Nedeljkovi?, generalni direktor Belgrade Waterfronta. 

 
 Novi Zakon o stanovanju uvodi mnogobrojne novine u oblasti upravljanja i održavanja stambenih zgrada, a osnovni cilj Ministarstva gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture prilikom donošenja ovog pravog akta bio je uvo?enje reda u stambenu oblast.

- Prema ovom zakonu, vlasnici objekata imaju obavezu da održavaju zgradu tako da od nje ne nastane opasnost po život i zdravlje ljudi, bilo stanara i korisnika ili tre?ih lica ili bilo kakva druga šteta - kažu za eKapiju u Ministarstvu gra?evinarstva.

 
Nepravedno zapostavljen lokalitet u beogradskoj opštini Voždovac danas dobija novi izgled zahvaljuju?i izgradnji prvog kondominijuma Voždove kapije. Bogata istorija sa jedne strane i moderan duh sa druge, ?ine ovu opštinu jedinstvenim centrom urbanog života.
 
Nova izraelska investicija u stambeno-poslovni kompleks na Voždovcu, ukupnog obima 170 mil EUR, promoviše savremen i jedinstven koncept života u gradu.

 
Green Heart, projekat specifi?nog i potpuno jedinstvenog arhitektonskog rešenja, ima nameru da prirodu vrati ljudima i poslovni prostor u?ini humanijim i prijatnijim za boravak.
 
Zeleno okruženje i ose?aj da ste u parku bar na 30 minuta tokom pauze za ru?ak, u?ini?e da svaki radni dan pro?e sa manje stresa, više osmeha i sa odli?nim rezultatima.
 
Green Heart ?e biti izgra?en u Bulevaru Milutina Milankovi?a u Beogradu, gde se danas nalazizgrada GTC SQUARE. Rekonstrukcijom postoje?eg objekta i izgradnjom tri nova stvori?e se zelena oaza u kojoj ?e poslovni prostor imati terase na svakom spratu, sa pogledom na park unutar kompleksa.

 
Kompanija Lafarge u Srbiji posluje od 2002. godine i vode?i je proizvo?a? gra?evinskih materijala, cementa, betona i agregata. Deo je Lafarge Holcim Grupe, koja je svetski lider u ovoj oblasti i kao takav ima mogu?nosti ali i obavezu da postavlja standarde zasnovane na održivim principima kao i da razvija nove ideje i rešenja, kao odgovor na zahteve tržišta. Jedan takav novi program je i Lafarge Ku?e, ?ime je kompanija najavila ulazak u novi segment tržišta.

Razrešene dileme oko toga gde ?e se graditi „Koridor 11“, na 107 km dugoj trasi od požege do boljara. Savremena saobra?ajnica zna?i?e novu perspektivu kako za Ivanjicu i Goliju, tako i za ?itavu visoravan sa okolinom.

Sve dileme su otklonjene: trasa „Koridora 11“ – od Požege do Boljara, odnosno granice sa Crnom Gorom) – duga 107 kilometara, „i?i“ ?e preko Arilja i Ivanjice, podnožjem Golije i preko Peštera.

Designed by YU-Build