Kompanija Somoborelektro ugovorila je javno-privatno partnerstvo sa Opštinom Vrbas za zamenu 1.469 starih i neefikasnih svetiljki.

Svetiljke ?e biti zamenjene u ?etiri naseljena mesta Vrbasa - Kucura, Zmajevo, Ravno Selo i Savino Selo. Somborelektro je izabran zato što je ponudio najnižu cenu na javnom konkursu, od 276.432 EUR (bez PDV-a). 

- Nove svetiljke treba da budu izra?ene u HPS ili LED tehnologiji sa odgovaraju?im lirama i nosa?ima, sa efikasnim opti?kim blokom, visokim stepenom mehani?ke zaštite i zaptivanja u sklopu sa efikasnim izvorima svetlosti, kao i opreme i materijala. Svetiljke moraju u potpunosti odgovarati tehni?kim zahtevima standarda i moraju da omogu?e postizanje ušteda u potrošnji elektri?ne energije - navedeno je u javnom pozivu.

Izvor: Ekapija

Kragujev?ani ?e uskoro dobiti svoj Avantura park, a njegova izgradnja predvi?ena je u zoni Šumari?kog jezera na površini od 800 m2. Turisti?ka organizacija Kragujevca raspisala je tender za nabavku dobara sa prate?im uslugama i radove na njegovoj izgradnji, pa zainteresovani ponu?a?i svoje ponude mogu dostaviti do 21. aprila. Predvi?eno je da Avantura park ima dve celine - prva za decu i odrasle (decu višu od 135 cm) trebalo da sadrži najmanje 13 prepreka/staza na visini od min 4m.

Kompanija BIG Shopping Centers po?e?e za nekoliko dana još jedan veliki projekat u Beogradu. Postavljanje kamena temeljca novog šoping centra - BIG FASHION Vidikovac, na Ibarskom putu, zakazano je za 31. mart 2017. Podsetimo, prvi BIG FASHION centar, u Višnji?koj ulici, bi?e otvoren 20. aprila. Re? je o najsavremenijem tržnom centru, na tri nivoa, sa pogledom na Dunav.

 

Luksuzna krstarenja kakva se danas organizuju ?e, ukoliko se ikada realizuje ovaj koncept, oti?i u istoriju bukvalno preko no?i. Italijanski arhitekta i dizajner, ?anluka Santosuoso osmislio je inovativni futuristi?ki hotel MORPHotel, koji ?e ploviti morima i okeanima.

Kad pogledate idejno rešenje, prvo što vam padne na pamet je - Star Wars. Arhitektura hotela podse?a na ki?mu, predvi?ena je mogu?nost menjanja oblika u zavisnosti od morskih i okeanskih struja, a tu je i samoodrživi ekosistem. Futuristi?ki, bez diskusije.

Saobra?ajnica Fo?a-Š?epan Polje, koja je deo magistrale Sarajevo-Podgorica, kona?no ?e biti ure?ena prema savremenim standardima. Projektom, koji su predstavili ?lanovi Delegacije EU u BiH i projektantskog konzorcijuma Institut za gra?evinarstvo iz Banje Luke - AECOM, predvi?ena je izgradnja moderne saobra?ajnice. Gradnja puta koji je dug 20,5 kilometara koštala bi 79 miliona evra. Predvi?eno je da se na prvih 5,5 kilometara, do mesta Kopilovi, radi rekonstrukcija postoje?eg puta, a preostalih 15 kilometara do granice s Crnom Gorom bi bilo izgra?eno novom trasom završno s novi mostom na reci Tari, piše Klix.ba.

Na Kaleni? pijaci u Beogradu u toku je rušenje 23 stara i izgradnja 28 novih lokala, a gradski menadžer Goran Vesi? je najavio skori prelazak na drugu fazu radova koja ?e se raditi ove godine, kao i pripreme za tre?u i ?etvrtu fazu. Kompletan završetak svih radova do kraja 2018 ili tokom 2019. godine, prenosi Beoinfo. Kako je rekao, prošle godine su završeni lokali iz ulice Maksima Gorkog, sada je po?elo rušenje 23 lokala i izgradnja 28 novih u Njegoševoj ulici, a radovi ?e trajati 90 dana.

Designed by YU-Build