Izraelska kompanija BIG Shopping Centres otvori?e 20. aprila tržni centar u Višnji?koj 84, potvr?eno je za eKapiju. Najnoviji beogradski tržni centar sagra?en je na mestu nekadašnje fabrike Sport star. Ima?e ukupno 61.000 m2, od kojih ?e 32.300 m2 biti prodajni prostor, raspore?en na tri nivoa, sa pogledom na Dunav.

 

 Studentski trg u Beogradu dobi?e potpuno nov izgled, a na njemu ?e svoje mesto na?i i spomenik nekadašnjem premijeru ubijenom u atentatu Zoranu ?in?i?u. Poziciju tog monumenta, za koji je grad raspisao me?unarodni konkurs, odredio je austrijski arhitekta Boris Podreka, ro?en pre 77 godina u Beogradu, autor idejnog rešenja Studentskog trga, koji ?e s Vasinom ulicom i Trgom republike biti pretvoren u peša?ku zonu.

Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otu?enja gra?evinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Bloku 63 u Novom Beogradu. Zemljište ?e biti prodato investitoru koji ponudi najve?u cenu, a prijave za u?eš?e se podnose do 12. aprila 2017. godine, dok ?e se javno nadmetanje održati slede?eg dana u direkciji.

Naftna industrija Srbije održa?e novu aukciju za prodaju nepokretnosti 31. marta 2017. godine u prostorijama kompanije u Novom Sadu, sa po?etkom od 11 ?asova.
 
Na aukciji ?e se, izme?u ostalog, prodavati zemljište u Krivaji, Knjaževcu i Kanjiži, zemljište u Para?inu i Boki, stovarišta u Subotici, Kostolcu i Valjevu, restorani u Kikindi i Jermenovcima, benzinske stanice u Jagnjilu i Žitnom Potoku, zgrada u Novom Sadu...

Panorama Beograda definitivno se menja, a uskoro ?e krenuti i gradnja nove kule na Uš?u gde ?e, na mestu sadašnjeg montažnog parkinga, ni?i Uš?e 2 ili kula bliznakinja jednog od najviših objekata u prestonici. TC "Uš?e" zatražilo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine procenu uticaja ovog projekta na životnu sredinu, a narednih deset dana zainteresovana javnost može da se uputi u sadržinu zahteva.

Panorama Beograda definitivno se menja, a uskoro ?e krenuti i gradnja nove kule na Uš?u gde ?e, na mestu sadašnjeg montažnog parkinga, ni?i Uš?e 2 ili kula bliznakinja jednog od najviših objekata u prestonici. TC "Uš?e" zatražilo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine procenu uticaja ovog projekta na životnu sredinu, a narednih deset dana zainteresovana javnost može da se uputi u sadržinu zahteva.

Designed by YU-Build