Studentski trg u Beogradu dobi?e potpuno nov izgled, a na njemu ?e svoje mesto na?i i spomenik nekadašnjem premijeru ubijenom u atentatu Zoranu ?in?i?u. Poziciju tog monumenta, za koji je grad raspisao me?unarodni konkurs, odredio je austrijski arhitekta Boris Podreka, ro?en pre 77 godina u Beogradu, autor idejnog rešenja Studentskog trga, koji ?e s Vasinom ulicom i Trgom republike biti pretvoren u peša?ku zonu.

Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otu?enja gra?evinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Bloku 63 u Novom Beogradu. Zemljište ?e biti prodato investitoru koji ponudi najve?u cenu, a prijave za u?eš?e se podnose do 12. aprila 2017. godine, dok ?e se javno nadmetanje održati slede?eg dana u direkciji.

Naftna industrija Srbije održa?e novu aukciju za prodaju nepokretnosti 31. marta 2017. godine u prostorijama kompanije u Novom Sadu, sa po?etkom od 11 ?asova.
 
Na aukciji ?e se, izme?u ostalog, prodavati zemljište u Krivaji, Knjaževcu i Kanjiži, zemljište u Para?inu i Boki, stovarišta u Subotici, Kostolcu i Valjevu, restorani u Kikindi i Jermenovcima, benzinske stanice u Jagnjilu i Žitnom Potoku, zgrada u Novom Sadu...

Panorama Beograda definitivno se menja, a uskoro ?e krenuti i gradnja nove kule na Uš?u gde ?e, na mestu sadašnjeg montažnog parkinga, ni?i Uš?e 2 ili kula bliznakinja jednog od najviših objekata u prestonici. TC "Uš?e" zatražilo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine procenu uticaja ovog projekta na životnu sredinu, a narednih deset dana zainteresovana javnost može da se uputi u sadržinu zahteva.

Panorama Beograda definitivno se menja, a uskoro ?e krenuti i gradnja nove kule na Uš?u gde ?e, na mestu sadašnjeg montažnog parkinga, ni?i Uš?e 2 ili kula bliznakinja jednog od najviših objekata u prestonici. TC "Uš?e" zatražilo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine procenu uticaja ovog projekta na životnu sredinu, a narednih deset dana zainteresovana javnost može da se uputi u sadržinu zahteva.

Beogra?ani ne moraju da brinu jer ?e i ove godine, uprkos nekim ranijim najavama, mo?i da popiju kafu u nekoj od letnjih bašta u Knez Mihailovoj ulici. Pojedini ?elnici grada su lane najavljivali da bi glavna gradska štrafta po jednoj verziji mogla da bude o?iš?ena od restorana na otvorenom, a po drugoj oni bi bili pripijeni uz same zgrade.

Designed by YU-Build