Agencija za licenciranje ste?ajnih upravnika oglasila je novu prodaju pokretne i nepokretne imovine HTP Fontana u ste?aju, a ovaj put na prodaju je ponu?en istoimeni hotel u Vrnja?koj Banji.

Hotel Fontana nalazi se u Ulici cara Dušana br 2, ukupne je površine 9.172 m2, na šest spratova. Osim objekta, oglašena je i prodaja inventara, opreme i umetni?kih slika koje se nalaze u hotelu.

Ste?ajni upravnik Koncerna Farmakom MB oglasio je novu prodaju imovine ovog preduze?a javnim nadmetanjem.
 
Na prodaju je ponu?en proizvodni kompleks za proizvodnju plasti?ne ambalaže EXA koji se nalazi u okviru industrijske zone Zorka Šabac, a koiu ?ine poslovna zgrada, proizvodni pogoni plasti?ne ambalaže, magacini i oprema, po po?etnoj ceni od oko 39 miliona dinara.

Kada se ta opcija upotrebi, više njih se uklju?i na ?as sa predava?em, a kad postoje nejasno?e, uz opciju "dva prsta", uklju?e se u poziv na 30 sekundi i mogu da postave pitanje, objašnjava osniva? sajta.

Uvo?enje digitalnih tehnologija u obrazovanje jedan je od prioriteta srpskog ministarstva prosvete, a dobru praksu su još ranije prepoznali studenti Gra?evinskog fakulteta u Beogradu, koji su osnovali platformu za onlajn u?enje.

Na ?ukarici, preko puta Ade Ciganlije po?ela je izgradnja šoping-centra "Ada mol", a vrednost tog posla procenjena je na oko 100 miliona evra. Polaganju kamena temeljca za taj tržni centar, koji bi prema planovima trebalo da bude završen u novembru 2018, prisustvovao je pored predstavnika kompanije za nekretnine GTC, koja je investitor radova, i gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Kada na Dan oslobo?enja Beograda bude otvoren Muzej savremene umetnosti, do njega ?e posetioci mo?i da do?u i umetni?kom stazom – vezom izme?u kompleksa Uš?e i kulturnog zdanja, rekao je glavni gradski urbanista Milutin Foli? za list Politika, objavljeno je na sajtu Grada. Oplemenjena skulpturama iz muzejskog fonda, osvetljena, sa klupama za odmor na svakih 25 metara, ona ?e biti vesnik transformacije 80 hektara parka izme?u Brankovog mosta i hotela Jugoslavija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grad Subotica raspisao je tender za radove na rekonstrukciji Sinagoge u tom gradu, a odnose se na investiciono održavanje krova.

Rok za dostavljanje ponuda je 6. april 2017. godine.

Designed by YU-Build