Javno preduze?e za ure?ivanje gra?evinskog zemljišta Novi Pazar raspisalo je poziv za podnošenje ponuda za izbor izvo?a?a radova na izgradnji prve faze hotela u Ulici Hadžet.
 
Rok za završetak prve faze radova je 60 dana od potpisivanja ugovora, a kako prenosi dnevni list Danas, vrednost radova je 33 miliona dinara.

Izgradnja nove autobuske stanice u Novom Beogradu se pomera, što odlaže i raseljavanje postoje?e BAS i Lastine stanice. Odabrani izvo?a? je u petak (3. marta 2017. godine) trebalo da završi projektnu dokumentaciju za zgradu autobuske stanice, me?utim, od Direkcije za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda tražili su produženje rokova.

 U okviru petog izdanja manifestacije Beogradski dani inženjera, na Mašinskom fakultetu se od 9. do 13. marta održava lokalna runda desetog po redu Evropskog BEST inženjerskog takmi?enja - EBEC (European BEST Engineering Competition), u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope - BEST Beograd.

 

U Beogradu uskoro kre?e faza pet projekta "Airport City", koja ?e se sastojati od dve visoke zgrade na zapadnom delu parcele, izjavio je za Tanjug generalni direktor prvog biznis parka u Srbiji, Adir El Al.

Preduze?ima Beograd put, Geoput i A.V.E. Biro-Invest dodeljena izrada tehni?ke dokumentacije za rekonstrukciju Francuske ulice. Francusku ulicu u Beogradu o?ekuju velike promene - predvi?eno je da se ona proširi za još jednu saobra?ajnu traku, nauštrb trotoara sa obe strane, što bi omogu?ilo da tuda uz postoje?e ?etiri pro?e još šest linija GSP-a. 

Ve?ina zaposlenih u najve?oj privatnoj putarskoj firmi u Srbiji jutros je zapo?ela generalni štrajk i najavila blokadu zlatiborske magistrale ukoliko preduze?e uskoro ne izmiri obaveze prema njima.

Designed by YU-Build