Centralna ulica koja vodi u samo srce Beograda za nekoliko godina dobi?e potpuno novi izgled. Istaknuti lokalitet u Ulici kneza Miloša, na kome se nalazilo bivše Savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova, bi?e pretvoreno u 68.000 m2 višenamenskog poslovno-stambenog kompleksa sa pažljivo osmišljenim urbanisti?kim rešenjem.

Novosadski Fakultet tehni?kih nauka i Departman za gra?evinarstvo i geodeziju organizuju takmi?enje u pravljenju mostova od špageta koje je namenjeno u?enicima srednjih škola, 25. februara. Sve u?esnike o?ekuju vredne nagrade, a prva nagrada iznosi 60.000 dinara.

Koliko je verovatno da ?e Niš dobiti najsavremeniji Klini?ki centar do kraja marta, kako je najavio predsednik Vlade Aleksandar Vu?i? koji je ocenio „ da ?e to biti velelepna gra?evina sa najsavremenijom opremom koja postoji u svetu“ dodaju?i da ?e „ Niš imati najbolji zdravstveni centar u zemlji“. To je prva tako velika investicija nakon izgradnje VMA u Beogradu.

Nakon pet godina života i rada u Savamali, kulturna organizacija Mikser objavila je da po?etkom maja 2017. zatvara kulturni centar Mikser House u Kara?or?evoj 46 i pokre?e inicijativu za njegovo trajno preseljenje na donji Dor?ol. Tako?e, Mikser ?e u narednom periodu proširiti svoje aktivnosti u regionu otvaranjem Mikser House-a u Sarajevu u avgustu 2017. godine.

Iako je ?ove?iji uticaj na životinjski i biljni svet sve više negativan, ljudi su iza sebe ipak ostavili na hiljade impresivnih stvari, a me?u njima su i velelepne gra?evine, piše britanski Telegraph.

Ovo je pet najskupljih na celom svetu:

Nacisti?ka je vlast na ?elu s Adolfom Hitlerom videla arhitekturu kao na?in nametanja straha i poštovanja. Hitler je poput brojnih drugih Nemaca imao veliko poštovanje prema anti?kom svetu, posebno prema Rimu i Gr?koj.

U vreme kad se svet brzinski menjao, osudio je avangardni pokret kao degeneri?an pa je od svog glavnog arhitekte Alberta Špera tražio izgradnju samo monoloiti?kih i konzervativnih gra?evina, koje su ulivale strahopoštovanje.

Designed by YU-Build