JP "Zavod za izgradnju grada" u likvidaciji kona?no je završio tender i izabrao izvo?a?a radova koji ?e izgraditi zgradu Hitne pomo?i na Telepu, saznaje 021.rs.

Posao je dodeljen konzorcijumu koji predvodi novosadska firma "Graditelj NS" i izgradnja ?e biti pla?ena skoro 410 miliona dinara.

U Gradskoj upravi za urbanizam od 9. januara je u toku javna prezentacija urbanisti?kog projekta budu?eg tržnog centra, a zainteresovani mogu da pogledaju taj dokument još i 16. januara .

Urbanisti?ki projekat budu?eg tržnog centra kod Spensa predvi?a izgradnju objekta površine od oko 115.000 metara kvadratnih.

Ste?ajni upravnik koncerna Farmakom MB Šabac - PIK 7. juli a.d. Debrc oglasio je prodaju imovine ovog preduze?a, javnim nadmetanjem.
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina ste?ajnog dužnika koju ?ine poljoprivredno, šumsko i gra?evinsko zemljište u katastarskim opštinama Mesarci, Zvezd, Vlasanica i Debrc, u opštini Vladimirci, vozila, inventar, poljoprivredna sredstva...

?ak 70 kilometara vodovodnih cevi trebalo bi da bude promenjeno tokom ove godine, najavio je gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Rešavamo probleme koje niko nije rešavao godinama unazad.

 

Galaxy VX UPS rešenje, pogodno za velike i Hyperscale Data Centre, sadrži ultra efikasan ECOnversion sistem uštede energije i oja?an je inovativnim litijum-jonskim baterijama, što podrazumeva da korisnici više ne moraju da biraju izme?u efikasnosti i pouzdanosti. 

U Hamburgu je kona?no, nakon mnogo odlaganja, otvorena nova zgrada filharmonije. Zvani?no nazvana Filharmonija na Elbi, gra?evina je jedinstveno arhitektonsko dostignu?e, koje ostavlja bez daha.

Na sve?anom koncertu povodom otvaranja nove opere, izvedena su dela Betovena, Vagnera, Kavalijerija.

Designed by YU-Build