Niš - Rekonstrukcija aerodromske zgrade i adaptacija postoje?eg putni?kog terminala na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu po?e?e u utorak.

Gradona?elnik tog grada Darko Bulatovi? istakao je da ?e u rekonstrukciju aerodromske zgrade biti uloženo 27 miliona dinara.

Osijek - Vikendice i ku?e u "hrvatskoj Toskani" prodaju se u bescenje. Ono što je za vlasnike "teret", za potencijalne kupce može biti dobra prilika.

Banovo Brdo, deo Baranje koji se naziva i "hrvatska Toskana" zbog južnih obronaka na kojima se uzgaja vrlo kvalitetna vinova loza, jedna je od najatraktivnijih kontintinentalnih destinacija u Hrvatskoj.

Vlasnicima nekretnina na kraju ?e samo isporu?iti ra?un. Oni koji ne budu izmirili dug, na?i ?e se na spisku izvršitelja za naplatu. Vlasnici stanova u zgradi sa koje otpada fasada mora?e da izdvoje novac za njenu popravku, a ako to ne urade dobrovoljno, lokalna samouprava ?e angažovati firmu da to obavi. Vlasnicima nekretnina na kraju ?e samo isporu?iti ra?un.

Cena kvadratnog metra u Beogradu je od 500 - 600 evra na periferiji, pa do 2.500 evra za lokaciju oko Hrama Svetog Save, u Novom Sadu cene su od 500 do 1.500 evra, a u Nišu i Kragujevcu kvadrat košta od 500 do 1.100 evra. Tradicionalno godišnje istraživanje nekretnina kojim se sumira kretanje na tržištu u 2016. godini i daju predvi?anja za narednu 2017. godinu, sproveli su Halo oglasi.

Pored jednostavnije procedure i dužih rokova otplate, prednost lizinga u odnosu na kreditne proizvode leži i u modelima finansiranja koji su prilago?eni doma?em tržištu i potrebama klijenata.

Kupovina nekretnina na lizing u zemljama u okruženju je ve? standardna mogu?nost, a u Srbiji je kvalitetan poreski okvir za po?etak finansiranja nepokretnosti kreiran 2013. godine, izmenom Zakona o PDV-u.

Gradona?elnik Beograda najavio da naredne godine po?inje izgradnja gondole koja ?e povezivati Kalemegdan sa Parkom prijateljstva, zatim kre?e rekonstrukcija Sava Centra, izgradnja autobuske stanice, a završava se i projekat metroa.

"Nikada privredni ambijent nije bio bolji, samo ove godine u Beogradu se zaposlilo 62.000 ljudi, registrovano je skoro 60.000 preduzetnika, što je 5.000 više nego pre tri godine", rekao je gradona?elnik gostuju?i na RTS.

Designed by YU-Build