Ekonomija i trgovina Austrije dosta se oslanja na koriš?enje kapaciteta Dunava, druge evropske reke po veli?ini koja kroz ovu zemlju proti?e u dužini od 351 km. Iako je to manje nego što Dunav proti?e kroz Srbiju (588km), ova evropska zemlja približno iste veli?ine kao i Srbija i sli?nog broja stanvonika, u svoju ekonomiju snažno unosi kapacitete i potencijale ove reke, pre svega kroz trgovinu, izvoz, turizam...

Još samo deset dana preostalo je do stupanja na snagu novog pravilnika po kojem ?e svi kiosci na tri centralne gradske opštine, Vra?aru, Starom gradu i Savskom vencu, morati da budu uniformisani.

 

Fakultet za mašinstvo i gra?evinarstvo u Kraljevu postao poznat u Evropi po najnovijoj tehnologiji. Mašina "ra?a" ljudske implantate, ali i delove za automobile...
Kuk, zubni implantat, složeni deo za mašinu, prototip za automobilsku industriju - sve to, uz pomo? 3D štampa?a, prave u laboratoriji "3D impuls" Fakulteta za mašinstvo i gra?evinarstvo u Kraljevu.

Šest vojvo?anskih opština dobilo je sredstva za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata na svojim teritorijama, a pokrajinski sekretar za energetiku, gra?evinarstvo i saobra?aj Nenad Grbi? uru?io je u Pokrajinskoj vladi ugovore o prenosu sredstava predstavnicima tih lokalnih samouprava.

TV 5 - Druga faza radova na Studentskom domu u Kr?agovu odvija se po planu.

 

 

 

U nedelju, 18. novembra 2016. godine, održana je Prva (konstitutivna) sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije ?etvrtog saziva u sedištu Inženjerske komore Srbije u Beogradu. Na izborima za ?lanove Skupštine koji su sprovedeni u periodu od septembra do novembra 2016. godine, ?lanovi Komore izabrali su novih 120 ?lanova, a na sednici je potvr?en mandat 119 ?lanova.

Designed by YU-Build