Lokalna samouprava namerava da se dugoro?no kreditno zaduži za 22,8 miliona evra, ?ime bi se obezbedilo nekoliko kapitalnih investicija u narednim godinama me?u kojima su putna infrastruktura, nova autobuska stanica, izgradnja objekata osnovnog obrazovanja i Legata Nikole Koke Jankovi?a.

Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je tender za rekonstrukciju Slavije, Bulevara oslobo?enja, Ruzveltove i Mije Kova?evi?a.

Sve zainteresovane kompanije imaju rok do 7. februara da pošalju svoje ponude posle ?ega sledi, verovatno višemese?no vaganje izme?u Grada Beograda i EBRD-a, tako da bi radovi na Slaviji, realno, najranije mogli da po?nu sredinom aprila. Ipak,izvesnije je da to bude u maju kad bude završena izgradnja fontane na ovom trgu.

Beograd - Prvi slede?i auto-put koji ?e se graditi jeste moravski koridor, koji ?e da poveže trase ka Crnoj Gori i Makedoniji.

Da su dugogodišnja obe?anja politi?ara preto?ena u kilometre puta, automobili bi ve? uveliko prolazili moravskim koridorom, pišu Ve?ernje novosti.

Monografija Vlajko Brkovi?- ZABORAVLJENI NEIMAR autora Dragiše Milosavljevi?a  promovisana je u ponedeljak 12. decembra u 19 ?asova u sali Narodnog pozorišta u Užicu. Neposredno pred promociju u 18, 30 u holu pozorišta bi?e otvorena izložba.
 

Naftna industrija Srbije planira izgradnju termoelektrane-toplane u Pan?evu, kao i vetroparka Plandište, u sklopu odgovora na aktuelnu naftnu krizu, rekao je zamenik generalnog direktora Naftne industrije Srbije Anton Fjodorov.

 

Što se ti?e privla?enja stranih investicija Srbija je izgubila dosta vremena, ocenio je ambasador Švedske u Srbiji, Jan Lundin.

„Nedaleko odavde se nalazi robna ku?a Ikee koja ?e biti otvorena idu?e godine u avgustu, a to je trebalo da se desi 1992. godine.

Designed by YU-Build