Beograd -- Gradski arhitekta Milutin Foli? kaže da se uveliko radi na sre?ivanju Beograda i da ?e u narednom periodu u centru grada biti napravljene brojne peša?ke zone.

Prihodi Direkcije u 2015. iznosili su 1,2 milijarde dinara, odnosno nešto više od 10 miliona evra, od ?ega je oko 6,5 miliona evra dobijeno od zakupa

Designed by YU-Build