Na tenderu za osnivanje zajedni?kog privrednog društva za rekonstrukciju i upravljanje Sava Centrom jedinu prijavu poslala je kompanija Delta holding, prenose beogradski mediji.

Tender predvi?a da privatni partner u rekonstrukciju Sava Centra uloži najmanje 12,5 mil EUR, kao i da pripremi biznis plan na period od 10 godina i plan rekonstrukcije. 

Podsetimo, nakon prvog neuspelog tendera za javno-privatno partnerstvo, Grad Beograd je krajem prošle godine raspisao novi poziv za pronalazak partnera.

Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je projektni, jednostepeni konkurs za urbanisti?ko-arhitektonsko rešenje ure?enja ?ukari?kog rukavca.

Zadatak konkursa je izrada urbanisti?ko-arhitektonskog rešenja ure?enja obale, obaloutvrde, površina za sportove na vodi i akvatorije ?ukari?kog rukavca, kao i dobijanje procenjene vrednosti radova za kompletno ure?enje rukavca. 

U nekim gradovima je odavno standard, u drugima je pravi bum – obojiti urbane zone u zeleno.
I to nije samo metafora, jer oni koji žive u takvim sredinama i na?inom života koji karakterišu brzina, gužva, gradska vreva... žele da budu okruženi zelenilom i tišinom prirode, da osete balans, spokoj i mir kojima svi težimo. Zato je važno napraviti dobar izbor kada je u pitanju mesto gde ?emo se buditi i završavati dan.

Beograd - Ni posle više od pola veka vise?i most na Velikoj Moravi, izgleda, nema svog gazdu.

Beograd -- Biomasa ima najve?i udeo u potencijalu obnovljivih izvora energije u Srbiji, od ?ak 61 odsto, i može da bude unosan posao za sve koji žele da ostanu na selu.

Niš - Zajedni?ki cilj Srbije i Bugarske je da se otklone fizi?ke, ali i nefizi?ke, barijere na granicama koje usporavaju promet robe u ljudi.

Designed by YU-Build