Gra?evina pod nazivom "Vrindavan Chandrodaya Mandir" uskoro ?e postati najviši hram na svetu. Visoka je 213 metara i nalazi se u Urar Pradešu u severnoj Indiji.

 

 

Carev most na reci Zeti, izgra?en od tesanog kamena, spada u jedan od najljepših kulturno-istorijskih spomenika i mostova u Crnoj Gori.

„Od svega sto ?ovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije
u mojim o?ima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od ku?a,

Nakon prodaje svih 799 stanova u kompleksu A Blok, sledi izgradnja poslovne zgrade

U novobeogradskom kompleksu A Blok prodati su svi stanovi objedinjeni u tri gra?evinske faze izgradnje, od kojih su prva i druga faza izgra?ene pre roka, tre?a je u izgradnji, i najavljen je po?etak ?etvrte faze, nakon ?ega ?e Novi Beograd postati bogatiji za novu biznis zonu.

Njegoševa ulica u Beogradu u narednom periodu dobi?e potpuno novo ruho, a u njenoj predstoje?oj rekonstrukciji bi?e angažovan i ?uveni arhitekta Boris Podreka.

On je ju?e s nadležnima obišao Njegoševu, ispod koje ?e, prema postoje?im planovima, biti parking, a ?itava ulica posta?e peša?ka zona sa samo javnim prevozom.

Nastavak izgradnje putne i ostale infrastrukture veliki je izazov i šansa za Srbiju koju moramo iskoristiti, jer ulaganje u velike projekte doprinosi ukupnom ekonomskom razvoju, izjavio je Milan Vrani?, generalni menadžer PKS. Ma?arska želi da finansira i gradi Fruškogorski koridor u Srbiji - autoput dužine 37 kilometara od Rume do Novog Sada sa tunelom kroz Frušku goru, najavio je ma?arski ambasador u Srbiji Atila Pinter.

Odbornici Skupštine grada Beograda odlu?ili su da zakupnine poslovnog prostora u 2017. godini budu niže pet odsto, dok ?e onima koji u roku izmiruju obavezu zakupnina biti umanjena za 10 odsto za naredni mesec.

 

Designed by YU-Build