Beograd -- Prva vozila od Pirota do Gradine mogla bi novim auto-putem ve? od Nove godine.
Majstori bugarske "Trejs grupe" završili su posao na deonici od Pirota do Dimitrovgrada, a da bi ovaj potez bio pušten u saobra?aj ?eka se asfaltiranje tri trake u smeru ka Bugarskoj na obilaznici oko Dimitrovgrada.

Vanredna skupština akcionara putarskog preduze?a Novi Pazar put odobrila je prinudni otkup akcija kompanije od strane ve?inskog vlasnika - Jedinstva iz Sevojna.
Jedinstvo je putem ponude za preuzimanje po ceni od 779 dinara po akciji stiglo do vlasni?kog udela od 93,6 odsto akcija, a po istovetnoj ceni bi?e prinudno otkupljene i preostale akcije manjinskih akcionara.

U opštini Trgovište na dobijanje gra?evinske dozvole ?eka se samo dan, u Gadžinom Hanu i Vladimircima oko dva dana, dok od gradova dozvole najbrže izdaju ?a?ak, Vranje i Sombor, gde procedura traje oko tri dana.

 

 

Gotovo svi gra?ani ?e slede?e godine dobiti uve?ane ra?une za porez, sem vlasnika vila i luksuznih ku?a u prestonici, na Dedinju i Senjaku.  Ovim nekretninama je, kako kažu u gradskoj Upravi javnih prihoda, pala cena, pa ?e biti privilegovani i nižim iznosima na uplatnicama, pišu Ve?ernje novosti.

Gra?evina pod nazivom "Vrindavan Chandrodaya Mandir" uskoro ?e postati najviši hram na svetu. Visoka je 213 metara i nalazi se u Urar Pradešu u severnoj Indiji.

 

 

Carev most na reci Zeti, izgra?en od tesanog kamena, spada u jedan od najljepših kulturno-istorijskih spomenika i mostova u Crnoj Gori.

„Od svega sto ?ovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije
u mojim o?ima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od ku?a,

Designed by YU-Build