Beograd - Gradona?elnik Beograda Siniša Mali izjavio je danas da bi, kada je u pitanju urbanisti?ki izgled zgrada, najpre trebalo poslušati struku. Mali je novinarima rekao da postoje primeri da su se zgrade gradile i preure?ivale tako da se na kraju ispostavilo da su neprimerene okruženju i ambijentu u kome se nalaze.

 Indonežanski arhitetkta Andra Matin birao je razli?ite nijanse cigli, ru?no pravljene plo?ice i teraco za novi hotel u Baliju, koji je zamišljen da prezentuje lokalni dizajn i umetnost.

Lociran pored Bali's Seminyak regiona, Katamama je prvi od tri hotela pored plaže koji je otvoren na ostrvu od strane hotelske grupe PTT family.

 

Deveti put zaredom, od 10. do 14. marta održani su „Beogradski dani inženjera ? EBEC Beograd” na Mašinskom fakultetu, u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope ? BEST Beograd.

Evo šta se slede?e gradi u okviru projekta "Beograd na vodi" - Pripremni radovi za izgradnju kule u okviru projekta "Beograd na vodi" su ve? po?eli, a prestonica ?e po završetku ove faze dobiti najviši toranj na Balkanu od 168m.

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd, deveti put zaredom organizuje inženjersko takmi?enje ? EBEC Beograd u sklopu „Beogradskih dana inženjera”. Takmi?enje ?e se održati od 10-14. marta na Mašinskom fakultetu.

Beograd -- Gradski arhitekta Milutin Foli? kaže da se uveliko radi na sre?ivanju Beograda i da ?e u narednom periodu u centru grada biti napravljene brojne peša?ke zone.

Designed by YU-Build