Ulaz motornim vozilima u zoni Kule Nebojša od sutra, od ranih jutarnjih sati, ?e biti zabranjen zbog uvo?enja redovne odbrane od poplava, najavljeno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa gra?anima.

Beograd: Predstavnici francuske energetske kompanije EDF zainteresovani su da sa Srbijom i Elektroprivredom Srbije razviju ve?e projekte, pre svega u oblasti hidroenergetike, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Anti? nakon sastanka sa delegacijom EDF-a.

Na?elnik Sektora za vanredne situacije Predrag Mari? izjavio je da je na reci Savi kod Šapca danas proglašena vanredne odbrana od poplava i naglasio da se ta reka nije izlila niti da o?ekuje da ?e do toga do?i. Vanredna odbrana od poplava uvedena je jutros i kod Jamene i Klenka.

Na površini od 2,6 hektara u blizini tržnog centra Emmezeta, na Bežanijskoj kosi, mogao bi da bude izgra?en novi stambeno-poslovni kompleks.

Da li ?e investiciona oluja napokon i uticati na ozbiljno bu?enje srpske gra?evinske industrije i pove?anje njene me?unarodne konkurentnosti, pita se stateški savetnik Aleks Milovanovi?.

www.fidic.org

Me?unarodno udruženje inženjera konsultanata – FIDIC je zvani?no objavilo dugo iš?ekivane uslove ugovora 2017 na FIDIC me?unarodnoj konferenciji korisnika u Londonu, decembra 2017. Ovaj doga?aj je okupio 320 eksperata iz 35 zemalja koji su se pridružili živahnoj diskusiji kako bi bolje razumeli mogu?nosti novih uslova ugovora u upravljanju velikim projektima i rešavanju prepreka. Ova izdanja su nasledila prethodni „Dugin paket ugovora“ i nastavljaju da služe kao standardna forma ugovora izme?u investitora i izvo?a?a na me?unarodnoj sceni gra?evinarstva i inženjerskih projekata.

Designed by YU-Build