Ponovo je oglašena prodaja nadzemno-podzemne garaže u Baba Višnjinoj ulici broj 38 na Vra?aru. Garaža ima šest podzemnih etaža, prizemlje i 5 nadzemnih etaža.

Radovi na obnovi teško ošte?ene deonice državnog puta od Sremskih Karlovaca do Banstola, koja se nalazi na starom novosadskom putu prema Beogradu, po?eli su. Radovi ?e trajati narednih pet meseci i košta?e oko 240 miliona dinara. 

Direktor Relita Dušan Kneževi? izjavio je da ta firma nije završila radove na Trgu Slavija jer im je kompanija “Ratko Mitrovi?” ostala dužna. Kneževi? je za Prvu TV izjavio da su radove na Trgu Slavija završili 90 odsto, a da su kao podizvo?a? radova od glavnog izvo?a?a “Ratka Mitrovi?a” dobili tek 40 odsto novca predvi?enog za taj posao. 

Ispod Avalskog tornja u nedelju (22. aprila 2018. godine) je sve?ano otvoren plato sa letnjom binom, 500 sede?ih mesta i 40 tipskih ku?ica za izlaganje suvenira i druge robe, ?ime su stvoreni uslovi da oživi kulturna scena na Avalskoj promenadi, prenosi Beoinfo.
 

?istija životna sredina i jeftinije grejanje prednosti su grejanja na biomasu. Toplane u 10 gradova Srbije ve? koriste obnovljive izvore energije. 

Novi Sad nije me?u njima, ali ?e uskoro dobiti prvu takvu toplanu. A i okolna ?ubrišta bi?e uklonjena, nadaju se Novosa?ani.

Ruglo na de?jem igralištu. Isto takvo, samo na mnogo ve?oj površini, koja se meri hektarima, desetinama godinama postojalo je na samo nekoliko koraka od ovog mesta. Pored takve deponije su porodi?ne ku?e. 

Novoizgra?ena deonica autoputa kroz Makedoniju, od Demir Kapije do Smokvice, danas u podne bi?e puštena u saobra?aj, najavila je makedonska vlada.Puštanjem te deonice od 28 kilometara u saobra?aj bi?e kompletiran autoput "Prijateljstvo", od severne do južne granice Makedonije na evropskom koridoru 10. 

Designed by YU-Build