Trgova?ka kompanija Lidl iz Nema?ke, posle pauze od više od godinu dana, nastavila je izgradnju supermarketa u Jagodini.

Direktor kompanije IKEA za jugoisto?nu Evropu Vladislav Lali? izjavio je u petak (9. marta 2018. godine) u Danu uživo TV N1 da je zadovoljan dosadašnjim poslovanjem u Srbiji i naveo da je robnu ku?u dosad posetilo milion i dvesta hiljada ljudi.

Srbija i Hrvatska zapo?inju modernizaciju i rekonstrukciju pruge koja spaja dva grada. U petak potpisan memorandum, a sredstva ?emo zajedno tražiti od Evropske unije.

Elektroprivreda Srbije u svojoj strategiji nema planove za izgradnju nuklearnih elektrana, izjavio je danas izvršni direktor za poslove trgovine elektri?nom energijom u JP Elektroprivreda Srbije Dragan Vlaisavljevi? na me?unarodnoj stru?noj konferenciji na temu „Trebaju li Srbiji nuklearke?”.

Odbrana od vode podrazumeva primenu sistema mera i svaka od njih mora da se ispoštuje. – Turci i Kinezi koriste naša iskustva u odbrani od bujica.

Umesto pruge od Brankovog do Pan?eva?kog mosta, koja se uklanja do kraja godine, bi?e zelena oaza. Budu?i izgled parka uz Kara?or?evu ulicu koji ?e biti sastavni deo nove zelene linije.

Designed by YU-Build