Od 18. do 21. aprila na Beogradskom sajmu bi?e održan 44. Me?unarodni sajam gra?evinarstva SEEBBE 2018.

Ministarka gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Zorana Mihajlovi? razgovarala je sa ambasadorom Francuske u Srbiji Frederikom Mondolonijem, koji je rekao da su francuske kompanije zainteresovane da se uklju?e u realizaciju infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Tokom prole?a i leta po?inje izgradnja gornjeg nivoa mosta koji ?e spajati Sur?in i Obrenovac, najavio je gradona?elnik Beograda Siniša Mali.

Naskuplje prodat stan u Srbiji pla?en je 515.000 evra u prvoj polovini 2017. godine i nalazi se u beogradskoj opštini Stari Grad.

Najnovija istraživanja pokazuju da preko stotinu gradova širom sveta koristi pretežno „?istu energiju“. Ta cifra je porasla sa samo 40, koliko je bilo 2015. godine i pokazuje da sve više gradova – od Sijetla, Vašingtona, Inje (Južna Koreja) – odbacuju fosilna goriva i okre?u se obnovljivim izvorima više nego ranije.

Na mestu stare ameri?ke ambasade u Beogradu uskoro bi trebalo da bude izgra?en kompleks Kneza Miloša Residence. Ovim projektom potpuno novi izgled dobi?e parcela od 5.686 m2 oivi?ena ulicama Kneza Miloša, Vojvode Milenka i Sarajevskom, a eKapija vam predstavlja neke od detalja budu?eg kompleksa.

Designed by YU-Build