YU Build - Građevinarstvo i arhitektura:    Arhitektura i urbanizam

Sistem zelenih površina u funkciji zaštite životne sredine - primer Vrnjačke B

četvrtak, 30. mart 2006

Rad ističe značaj vegetacije u funkciji zaštite životne sredine. Posebno je razmatran postojeći zakonski okvir u Republici Srbiji koji promoviše planiranje sistema zelenih površina. Izdvojeni primeri prikazuju sistem zelenih površina i daju pregled planskih rešenja i mera Generalnog plana Vrnjačke Banje i Plana detaljne regulacije centralne zone Vršca koja imaju za cilj zaštitu životne sredine

Osnovni zaključak rada ističe neophodnost zastupanja planiranja koje uvažava značaj vegetacije i sistema zelenih površina u fukciji zaštite i unapređenja životne sredine, uz kontinualno obezbeđivanje zakonske, institucionalne i finansijske podrške kao osnovnih uslova efikasnog upravljanja.

Ključne reči: sistem zelenih površina, vegetacija, održivi razvoj

mr Tijana Crnčević

IAUS,

tijana@iaus.org.yu

The system of green areas in The function of environmental Protectionthe Example of Vrnjacka Banja and Vrsac

The paper stresses the importance of vegetation in the function of environmental protection. Special overview of the current legal framework in Republic of Serbia regarding planning of the green areas is included. Two separate examples of the current practice, The Master Plan of Vrnjacka Banja and The Plan of Detailed Regulation of the central zone of Vrsac, presents the planning solutions covering the segment of green areas in the function of environmental protection. One of the main conclusion of the paper stresses the necessity of promoting the functions of the vegetation and the system of green areas in the function of protection and improvement of the environmental conditions, with continual legal, institutional and financial support, recognized as main conditions of the efficient management.

Key words: the system of the green areas, vegetation, sustainable development